Lawatan ACCIN Malaysia ke Dewan Dakwah

Sudah sejak lama lembaga keislaman (NGO Islam) yang banyak tersebar di Malaysia berinisiatif untuk membentuk perkumpulan khusus sehigga pada tahun 2001 terbentuklah Allied Coordinating of Islamic NGO (ACCIN) dan sebanyak 18 NGO Islam yang terdaftar bergabung dalam ACCIN.

Dalam kedatangannya ke beberapa lembaga keislaman di Indonesia ACCIN turut menjadwalkan lawatannya ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (10/3/2016).

Maksud kedatangan ACCIN ke Dewan Dakwahadalah untuk menjalin silaturrahim dan membangun kerjasama antar kedua lembaga. Kerjasama yang dimaksud lebih mengarah pada bidang dakwah dan pembangunan seperti pertukaran Da’i antar Negara.

Saat pertemuan berlangsung Ketua Umum Dewan Dakwah Drs. Mohammad Siddik, MA menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai latar belakang berdirinya Dewan Dakwan dan pendirinya yaitu, alm DR. Mohammad Natsir yang juga seorang Pendidik, Negarawan dan Pahlawan NKRI karena inisiatif beliau mempersuasi 16 negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda ketika akhirnya mereka meninggalkan Indonesia yang federal untuk memudahkan mereka (Belanda) memecah belah RI. Kemudian Bapak Mohammad Natsir melalui Mosi Integral Mohammad Natsir di Parlemen RI yang diterima secara aklamasi sehingga keenam belas negara-negara bagian ciptaan Belanda tersebut setuju bubar dan bergabung dalam NKRI.
Kerjasama ini lebih lanjut akan ditindaklanjuti pada perencanaan undangan ACCIN mendatang di Kuala Lumpur.