Arab Saudi Bangun Pusat Hadits Terbesar di Madinah

Pelayan Dua Tanah Suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengeluarkan surat keputusan untuk mendirikan “Mujamma’ Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Salman bin Abdul Aziz Al Saud lil Hadits an-Nabawi asy-Syarif”  (Komplek Pelayan Dua Tanah Suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk Hadis Nabi) yang akan dibangun di Kota Madinah.

“Melihat keutamaan Sunnah Nabi bagi kaum muslimin, dan sebagai sumber kedua bagi syariat Islam setelah al-Qur’an, serta melanjutkan yang telah dilaksanakan oleh negara ini dalam pelayanan syariat Islam dan sumber-sumbernya, atas kepentingan tersebut maka diharuskan ada badan yang bertugas dalam melayani Hadis Nabi, ilmu-ilmunya, pengumpulan, klasifikasi, tahqiq dan studinya,” demikian salah satu bunyi  Surat Keputusan Raja Nomor Alif/35 tanggal 27 Muharram 1439 H tersebut.

Di Komplek Pusat Hadis Nabi ini, juga akan terdapat majelis keilmuan yang anggotanya terdiri dari ulama hadits dari seluruh dunia, yang diketuai Syeikh Muhammad bin Hasan Al Syaikh, Anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi.

Sebelumnya, tahun 1985, Pelayan Dua Tanah Suci Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud meresmikan “Mujamma’ Malik Fahd” yang merupakan Percetakan al-Qur’an terbesar di Dunia yang juga terletak di Kota Madinah.

Sejak berdiri sampai dengan sekarang, Percetakan al-Qur’an ini telah mencetak 193 juta buah al-Qur’an yang dibagikan dan dijual ke seluruh dunia.

Sumber : Hidayatullah